ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

Οι ηλεκτρικοί βραστήρες κατασκευάζονται με διπλό χιτώνιο, χωρητικότητα από 100-300lt, από ανοξείωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα 18/10 κατά Din ή 316 κατά AISI.

 • Δυνατότητα να έχουν καπάκια  ελεύθερης τοποθέτησης ή καπάκια στεγανού τύπου- Autoclave με βαλβίδα ασφαλείας.
 • Γέμισμα στο διπλό χιτόνιο χειροκίνητα ή με αυτόματο γέμισμα
 • Δυνατότητα να έχουν καπάκια  ελεύθερης τοποθέτησης ή καπάκια στεγανού τύπου- Autoclave με βαλβίδα ασφαλείας.
 • Γέμισμα στο διπλό χιτόνιο χειροκίνητα ή με αυτόματο γέμισμα
 • Θερμοστάτη λειτουργίας 30-110°C E.G.O.
 • Διακόπτη τεσσάρων διαβαθμίσεων (0-1-2-3), για αποκλιμάκωση των ηλεκτρ. φορτίων και σταθεροποίηση στη πίεση
 • Θερμοστάτη ασφαλείας E.G.O.
 • Πρεσσοστάτη με διαφορική διάταξη (0.5 bar)
 • Βαλβίδα υπερπίεσης ασφαλείας ατμού (0.5 bar)
 • Βαλβίδα υποπίεσης
 • Σιφώνι μανομέτρου
 • Μανόμετρο 1 atm
 • Κρουνό εκκενώσεως 2΄΄
 • Φίλτρο για τα τρόφιμα στον κρουνό εκκενώσεως
 • Μπαταρία θερμού-ψυχρού ύδατος
 • Μεντεσέ βάρεως τύπου, με δυνατότητα ανάκλισης του καπακιού σε οποιοδήποτε σημείο
 • Δείκτη στάθμης και ποτηράκι συμπλήρωσης στο χειροκίνητο γέμισμα
 • Πλωτήρας ανοξείδωτος για τον έλεγχο στάθμης στο αυτόματο γέμισμα
 • Εσωτερικός πυθμένας στο διπύθμενο με ανασήκωμα για εύκολη απορροή
 • Ρυθμιζόμενα ποδαρικά για ευθυγράμμιση της συσκευής
 • Κατασκευάζονται με δυνατότητα ανατροπής του κάδου
 • Κατασκευή για πλοία (marine)
 • Λειτουργία Bain marie

Στην έκδοση autoclave διαθέτει:

 • Λάστιχο τροφίμων σιλικόνης στο καπάκι
 • Σφικτήρες
 • Ασφαλιστική διάταξη στο καπάκι
Ποσότητα: