Προϊόντα

Αναλογικοί

1) Τύπος: FDA-7x(600x400)-Pastry-E 2) Χωρητικότητα: 7 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDΑ-Pastry 11x(600x400)-E 2) Χωρητικότητα: 11 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-Pastry-20x(600x400)-E 2) Χωρητικότητα: 20 ταψια 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€