Προϊόντα

Pastry Ζαχαροπλαστικής

1) Τύπος: FDA-7x(600x400)-Pastry-E 2) Χωρητικότητα: 7 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος:FDP-7x(600x400-Pastry-E AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 7 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-Pastry 11x(600x400)-E AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 11 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηρι..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-Pastry 11x(600x400)-GAS AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 11 ταψιά 600x400 3) Χαρακτη..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDΑ-Pastry 11x(600x400)-E 2) Χωρητικότητα: 11 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDΑ-Pastry 11x(600x400)-GAS 2) Χωρητικότητα: 11 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησί..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-Pastry-20x(600x400)-E 2) Χωρητικότητα: 20 ταψια 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-Pastry-20x(600x400)-E 2) Χωρητικότητα: 20 ταψια 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος:  FDA-Pastry-20x(600x400)-GAS 2) Χωρητικότητα: 20 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-Pastry-20x(600x400)-GAS AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 20 ταψιά 600x400 3) Χαρακτη..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€