Προϊόντα

G/N Μαγειρικής

1) Τύπος: FDP-20 G/N 1/1-Ε AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 1/1 ή 40 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-20 G/N 1/1-G AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 1/1 ή 40 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-20 G/N 2/1-G 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 2/1 ή 40 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-20 G/N 2/1-Ε 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 2/1 ή 40 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-20 G/N 2/1-Ε AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 2/1 ή 40 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€