Προϊόντα

Κυκλοθερμικοί Φούρνοι

1) Τύπος: FDP-11 G/N 2/1-Ε 2) Χωρητικότητα: 11 G/N 2/1 ή 22 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-11 G/N 2/1-GAS 2) Χωρητικότητα: 11 G/N 2/1 ή 22 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-Pastry-20x(600x400)-E 2) Χωρητικότητα: 20 ταψια 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-15 G/N 2/1-Ε 2) Χωρητικότητα: 15 G/N 2/1 ή 30 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-15 G/N 2/1-Ε AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 15 G/N 2/1 ή 30 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος:  FDA-Pastry-20x(600x400)-GAS 2) Χωρητικότητα: 20 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-20 G/N 1/1-Ε 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 1/1 ή 40 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-20 G/N 1/1-G 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 1/1 ή 40 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-20 G/N 2/1-G 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 2/1 ή 40 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-20 G/N 1/1-Ε AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 1/1 ή 40 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-20 G/N 1/1-G AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 1/1 ή 40 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-20 G/N 2/1-G 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 2/1 ή 40 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-Pastry-20x(600x400)-GAS AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 20 ταψιά 600x400 3) Χαρακτη..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-20 G/N 2/1-Ε 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 2/1 ή 40 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-20 G/N 2/1-Ε AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 20 G/N 2/1 ή 40 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€