Προϊόντα

Κυκλοθερμικοί Φούρνοι

1) Τύπος: FDA-11 G/N 1/1-GAS 2) Χωρητικότητα: 11 G/N 1/1 ή 22 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-7 G/N 1/1-Ε 2) Χωρητικότητα: 7 G/N 1/1 ή 14 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστικά ψησίματος ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-7x(600x400)-Pastry-E 2) Χωρητικότητα: 7 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-7 G/N 1/1-Ε AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 7 G/N 1/1 ή 14 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστικ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-7 G/N 1/1-GAS 2) Χωρητικότητα: 7 G/N 1/1 ή 14 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος:FDP-7x(600x400-Pastry-E AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 7 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-11 G/N 1/1-Ε 2) Χωρητικότητα: 11 G/N 1/1 ή 22 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-11 G/N 2/1-GAS 2) Χωρητικότητα: 11 G/N 2/1 ή 22 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-11 G/N 1/1-Ε AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 11 G/N 1/1 ή 22 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστ..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-11 G/N 1/1-GAS 2) Χωρητικότητα: 11 G/N 1/1 ή 22 G/N 1/2 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-Pastry 11x(600x400)-E AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 11 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηρι..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDP-Pastry 11x(600x400)-GAS AUTOCOOKING 2) Χωρητικότητα: 11 ταψιά 600x400 3) Χαρακτη..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDΑ-Pastry 11x(600x400)-E 2) Χωρητικότητα: 11 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDΑ-Pastry 11x(600x400)-GAS 2) Χωρητικότητα: 11 ταψιά 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησί..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-11 G/N 2/1-Ε 2) Χωρητικότητα: 11 G/N 2/1 ή 22 G/N 1/1 3) Χαρακτηριστικά ψησίματο..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
1) Τύπος: FDA-Pastry-20x(600x400)-E 2) Χωρητικότητα: 20 ταψια 600x400 3) Χαρακτηριστικά ψησίμα..
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€