Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤOΠΟΙΗΣΗ

HACCP (Ανάλυση Κινδύνων & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)
HACCP ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 22000
(Hazard Analysis Critical Control Points)

Η θεμελιώδης σύλληψη του πιστοποιητικού HACCP (Ανάλυση Κινδύνων & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) αφορά στην αναγκαιότητα εστίασης των επιχειρήσεων στα διάφορα στάδια επεξεργασίας και στις συνθήκες παραγωγής, κρίσιμα για την ασφάλεια των τροφών.

Συνεπώς, οι εταιρίες προγραμματίζουν, εγκαθιστούν και συμμορφώνονται με το τεκμηριωμένο HACCP σύστημα ώστε να διασφαλίσουν την μη βλαβερή λειτουργία των προϊόντων τους προς τους καταναλωτές. Το σύστημα χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα μέχρι την κατανάλωση και βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα συσχετιζόμενα με υγειονομικούς κινδύνους.

Αυτό πραγματοποιείται με την κατάλληλη σχεδίαση όλων των τμημάτων προετοιμασίας της περιοχής της κουζίνας όπου τα διάφορα στάδια επεξεργασίας τροφών λαμβάνουν χώρα (αποθήκευση, προετοιμασία, προετοιμασία μαγειρέματος, προμήθεια, μετακόμιση) και τις κατασκευές που κτίζονται σύμφωνα με τις καθιερωμένες απαιτήσεις του HACCP.

Συνεπώς, η ΑΝΙΝΟΧ κατασκευάζει πλήρες εξοπλισμό κουζίνας, χωρίς απορροφητικές επιφάνειες και περιοχές που μπορεί να συγκεντρώσουν βλαβερές ουσίες και μικρο-οργανισμούς. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη ανοξείδωτους χρωμονικελιούχους χάλυβες (ωστενικούς), συνεχείς ραφές συγκόλλησης σε αδρανή ατμόσφαιρα Argon, διαμορφώσεις στρογγυλές (πομπε) με μεγάλες ακτίνες καμπυλότητας. Παρέχει στους πελάτες της ένα ανεκτίμητο εργαλείο επιτρέποντας τους να διατηρούν ένα πιστοποιημένο υγειονομικό σύστημα HACCP (Ανάλυση Κινδύνων & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)


http://aninox.02.icop-demo.gr/image/data/ANINOX CERT_ISO 9001_EN.pdf

http://aninox.02.icop-demo.gr/image/data/ANINOX-CERT_ISO-9001_GR.jpg